• Ώρες Λειτουργίας

  Πότε θα μας βρείτε!X

  Ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας εδώ.

 • 6934-921282
 • Επικοινωνία

  Πού θα μας βρείτε!X

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗKarate Shotokan - Α.Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ
  Χίου 47Α
  153 43 - Αγ. Παρασκευή

  info@aikidojutaidokan.gr

  Αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ περιμένετε...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

 • English

Syllabus

IYASAKA AIKIDOKLUBB – KYU GRADING SYSTEM

 

6 KYU – ROKKYU

UKEMI (Mae, Ushiro)
IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro)
SHIKKO (Mae)
TAISABAKI (Irimitenkan, Tenkan, Kaiten)
Tachiwaza:
SHOMENUCHI Iriminage (ura)
AIHANMIKATATEDORI – Ikkyo
KATATEDORI (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, shihonage
Suwariwaza:
RYOTEDORI – Kokyoho

5 KYU – GOKYU

TOBIKOSHI-UKEMI
IKKYO-UNDO (Shiho)
SHIKKO (Mae, Ushiro)
BOKKEN KIHON (1-4)
Inkl 6 KYU
Tachiwaza:
RYOTEDORI – Tenchinage
AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura)
SHOMENUCHI – Ikkyo
KATATEDORI – Kaitennage, nikyo
KATADORI – Ikkyo
KATATERYOTEDORI – Kokyonage
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Iriminage (ura)

4KYU – YONKYU

IKKYO-UNDO (Happo)
SHIKKO (Kaiten)
BOKKEN kihon (1-7)
JO KIHON (1-10 hidari)
Inkl 5 KYU
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo
Tachiwaza:
CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura)
RYOTEDORI – Kokyonage
YOKOMENUCHI – Shihonage, Ikkyo
KATATERYOTEDORI – Ikkyo
KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, sotokaitennage, Kokyoho
KATADORI – Sankyo

3 KYU – SANKYU

JO KIHON (20 former, hidari/migi)
Både tori och ukeroll ska visas
Inkl 4 kyu
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo
KATADORI – Ikkyo
Hanmi-Handachiwaza:
KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage
Tachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Iriminage, Kotegaeshi
CHUDAN-TSUKI – Ikkyo
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, kokyonage
KATADORI – Yonkyo
YOKOMENUCHI – Iriminage, Udekiminage, kokyonage, Nikkyo
KATATEDORI – Koshinage (minst två former)
Ushirowaza (statiskt):
RYOTEDORI – Ikkyo, Kokyonage

2 KYU – NIKYU

BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
13 no JO (hidari/migi)
Inkl 3 KYU
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Sankyo, Yonkyo, Gokyo
YOKOMENUCHI – Iriminage
Hanmi-handachiwaza:
RYOTEDORI – Shihonage
SHOMENUCHI – Iriminage, Nikyo
TSUKI – Kotegaeshi (ura)
Tachiwaza:
KATADORI-MENUCHI – Ikkyo
KATATEDORI – Hijikimeosae, Kaitenosae
KATADORI – Kokyonage
MUNADORI – Shihonage
YOKOMENUCHI – Nikkyo, Gokyo
TSUKI – Iriminage, Kaitennage, Shihonage
RYOTEDORI – Yonkyo
KATATERYOTEDORI – Kokyoho
Ushirowaza (statiskt):
RYOTEDORI – Kotegaeshi
RYOKATADORI – Kokyonage, Ikkyo
KATATE-KUBIJIME – Kokyonage

1 KYU – IKKYU

JO KIHON (i rörelse framåt/bakåt med växlande av sida)
22 no JO (hidari/migi)
31 no JO (hidari/migi)
Inkl 2 KYU
Suwariwaza:
KATADORI-MENUCHI – yonkyo
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
Hanmi-handachiwaza:
YOKOMENUCHI – Nikkyo
KATATEDORI – Ikkyo
USHIRO-RYOKATADORI – Kokyonage, Kotegaeshi, Sankyo
Tachiwaza:
MUNADORI – Uchikaitensankyo
KATADORI-MENUCHI – Shihonage, Kotegaeshi
KATATEDORI – Jiyuwaza
SHOMENUCHI – Koshinage
YOKOMENUCHI – Jujigarame, Jiyuwaza
TSUKI – Ushirokirotoshi, Jiyuwaza
Ushirowaza (statiskt):
ERIDORI – Ikkyo
RYOHIJIDORI – Kotegaeshi
USHIRO-KAKAE – Kokyonage
KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Koshinage
RYOTEDORI – Jujigarame, Shihonage

Απαιτήσεις για αξιολόγηση KYU

Οδηγίες για εφαρμογή

Οι τεχνικές θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες.

Εκτελείτε OMOTE και URA εναλλάξ μέχρι να ορίζεται διαφορετικά. Θα πρέπει να φαίνεται καθαρά τι είναι OMOTE και URA.

Σωστή συμπεριφορά πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτό επίσης σημαίνει ότι ατομική υγιεινή καθώς και καθαρό keikogi, δείχνουν σεβασμό για τον παρτενέρ, καθώς και για άλλα άτομα στο dojo.

Μια σωστή τεχνική πρέπει να περιλαμβάνει διατήρηση σωστής στάσης, σπάσιμο ισορροπίας και ρίψη ή ακινητοποίηση. Αυτά τα συσταστικά λογικά πρέπει να είναι σύμφυτα στην τεχνική.

Από το 3ο kyu και πάνω θα πρέπει να είστε σε θέση να εκτελέσετε τις τεχνικές τόσο από στατική θέση όσο και σε κίνηση.

Ο Τόρι δεν θα πρέπει να μένει έκθετος σε κοψίματα ή να βρίσκεται σε θέση να διαταράσσεται η τεχνική του λόγω έλλειψης σωστής στάσης ή θέσης.

Οι τεχνικές ακινητοποίησης θα πρέπει πάντοτε να τελειώνουν με OSAE, εκτός από το jiyuwaza.

Κάθε χρήση του Jo, Bokken ή Tanto απαιτεί συγκέντρωση και ακρίβεια, και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην απόδοση.

IYASAKA AIKIDOKLUBB – DAN GRADING SYSTEM

 

1 DAN – SHODAN

1. BOKKEN AWASE (1-7)
2. JO AWASE (1-8)

Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
Hanmi-handachiwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage (uchi, soto)

Tachiwaza:
RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyonage, Tenchinage
KATADORI-MENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyonage
CHUDAN-TSUKI – Sankyo, Yonkyo, Iriminage
KATADORI – Kokyonage, Nikyo
KATATERYOTEDORI – Kokyoho

Ushirowaza:
RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Jujigarame, Koshinage
KATATE-KUBIJIME – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Jujigarame, Koshinage

Henka Oyou waza:
Suwariwaza-kokyoho (3 olika sätt)

Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-IKKYO Kokyonage
SHOMENUCHI-IKKYO Kotegaeshi
SHOMENUCHI-IKKYO Iriminage
SHOMENUCHI-IKKYO Shihonage

Jiyuwaza (OBS flödet i centrum, ej osae):
TORIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika greppattacker visas i rörelse
UCHIWAZA/TSUKIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika slagattacker visas i rörelse)

2 DAN – NIDAN

1. KUMMIJO (1-10)
2. KUMMITACHI (1-5)

Tantodori:
SHOMENUCHI – Iriminage, Gokyo, Kotegaeshi
YOKOMENUCHI – Shihonage, Sankyo, Gokyo
TSUKI – Kokyoho, Kotegaeshi, Nikyo
KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (En teknik från vardera formen)

Suwariwaza:
YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
KATATEDORI – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

Hanmi-Handachiwaza:
KATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage
USHIRO-RYOKATADORI – Kokyonage, Ikkyo, Sankyo, Kotegaeshi

Tachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage
KATATERYOTEDORI – Kokyonage (2 olika)
YOKOMENUCHI – Koshinage (3 olika)
YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaitennage
JODAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kaitennage, Kaitenosae, Udegarami

Ushirowaza:
RYOHIJIDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi
RYOHIJIDORI – Kokyonage (3 olika)
RYOTEDORI – Jiyuwaza

Henka oyou waza:
KATATERYOTEDORI – Kokyoho (3 olika)
MUNADORI (med vridning i greppet) – Ikkyo, Nikyo
MUNADORI (med vridning i greppet) – Iriminage (2 olika)

Kaeshi waza:
SHOMENUCHI – Kotegaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika)
Futaridori (statiskt): Shihonage, Kokyonage (2 olika)

Ninin gake: Jiyu

3 DAN – SANDAN

1. Inkl NIDAN
2. KUMMITACHI HENKA (Ken-no-ri)
3. KI-MUSUBI-NO-TACHI

Tantodori:
SHOMENUCHI – Gokyo, Iriminage
SHOMENUCHI (med greppet som i Tsuki) – Nikyo
YOKOMENUCHI – Kotegaeshi, Shihonage, Gokyo
TSUKI – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae
KATADORI-TSUKI, Ushiro-Eridori (Två tekniker från vardera formen)

Tachidori:
Shomenuchi, Yokomenuchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)

Jodori:
Shomenuchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)

Jowaza (olika grepp):
5 olika tekniker

Suwariwaza:
MUNADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Hanmi-Handachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Tachiwaza:
RYOKATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyonage
RYOTEDORI – Kokyonage (5 olika)
JODAN-TSUKI – Jiyuwaza
CHUDAN-TSUKI – Jiyuwaza

Ushirowaza:
KAKAE – Ikkyo, Aikiotoshi, Kokyonage (2 olika)
HAGAIJIME – Iriminage

Henka oyou waza:
Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker)
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Koshinage
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Jiyu (minst 2 tekniker)
SHOMENUCHI-Sankyo(ura) – Jiyu (minst 3 terkniker)

Kaeshi waza:
SHOMENUCHI – Iriminage, Shihonage, Sankyo (ura) (2 olika sätt på varje teknik)
Futaridori (statiskt):
Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyonage (2 olika)

Sannin gake:
Jiyu

4 DAN – YONDAN

1. Inkl SHODAN, NIDAN, SANDAN

2. KUMMITACHI-HENKAWAZA (Tai-no-ri)

3. KEN-TAI-JO (1-7 med kastversioner i förekommande fall)

Tonvikten läggs på JIYU-WAZA

Geri dori:
3 tekniker

Sannin  dori:
3 olika

Yonnin gake:
Jiyu

Απαιτήσεις για αξιολόγηση DAN

Οδηγίες για εφαρμογή

 

Οι τεχνικές θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες.

Εκτελείτε  OMOTE και URA εναλλάξ μέχρι να ορίζεται διαφορετικά. Θα πρέπει να φαίνεται καθαρά τι είναι OMOTE και URA.

Σωστή συμπεριφορά πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτό επίσης σημαίνει ότι ατομική υγιεινή καθώς και καθαρό keikogi, δείχνουν σεβασμό για τον παρτενέρ, καθώς και για άλλα άτομα στο dojo.

Μια σωστή τεχνική πρέπει να περιλαμβάνει διατήρηση σωστής στάσης, σπάσιμο ισορροπίας και ρίψη ή ακινητοποίηση. Αυτά τα συσταστικά λογικά πρέπει να είναι σύμφυτα στην τεχνική.

Θα πρέπει να είστε σε θέση να  εκτελέσετε τις τεχνικές τόσο από στατική θέση όσο και σε κίνηση.

Ο Τόρι δεν θα πρέπει να μένει έκθετος σε κοψίματα ή να βρίσκεται σε θέση να διαταράσσεται η τεχνική του λόγω έλλειψης σωστής στάσης ή θέσης.

Οι τεχνικές ακινητοποίησης θα πρέπει πάντοτε να τελειώνουν με OSAE, εκτός από το jiyuwaza.

Τα Tachidori, Tantodori, Jodori και Jowaza πρέπει πάντα να ολοκληρώνονται με τον Τόρι να έχει τον έλεγχο του Bokken, Tanto ή Jo.

Κάθε χρήση του Jo, Bokken ή Tanto απαιτεί συγκέντρωση και ακρίβεια, και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην απόδοση.

IYASAKA AIKIDO CLUB – WEAPONS TRAINING

Jo 20 (Kihon)
Tsuki:
Choku tsuki
Kaeshi tsuki
Ushiro tsuki
Tsuki gedan gaeshi
Tsuki jodan gaeshi

Menuchi:
Shomen uchikomi
Renzoku uchikomi
Menuchi gedan gaeshi
Menuchi ushiro tsuki
Gyako yokomen ushiro tsuki

Hasso Gaeshi:
Hasso gaeshi uchi
Hasso gaeshi tsuki
Hasso gaeshi ushiro tsuki
Hasso gaeshi ushiro uchi
Hasso gaeshi ushiro barai

Katate:
Katate gedan gaeshi
Toma katate uchi
Katate hachi no ji gaeshi

Nagare Gaeshi:
Hidari nagare gaeshi uchi
Migi nagare gaeshi tsuki

Jo  kata:
I Iyasaka ingår tre kator i graderingssystemet:
Kata 13 (kata jusan)
Kata 22 (kata nijuni)
Kata 31 (kata sanjuichi)

Jo  Jo:
Jo awase (8 st)
Kummi Jo (7st) + nya Kummi Jo (10st)

Jo  Bokken:
Kentaijo (7 st)
1–3 tränas som kihon, awase, teknik och nagevariation.
4–5 tränas som teknik och nagevariation.
6–7 tränas som teknik.

Bokken  Bokken:
Bokken awase (7 st)
Kummi Tachi (5 st + 10 kenvariationer + 10 Taivariationer)
Ki-musubi-no-tachi

Ensamövningar med Bokken:
Grundställningar:
Jodankamae
Chudankamae
Hassokamae
Wakikamae

Suburi (‘Bokken Kihon’ 7st):
Ichi-no-suburi – Kihon uchikomi
Ni-no-suburi – Jodankamae uchikomi
San-no-suburi – Wakigamae uchikomi
Yon-no-suburi – Fumikae uchikomi
Go-no-suburi – Kirikaeshi uchikomi
Roku-no-suburi – Kirikaeshi uchikomi tsuki
Nana-no-suburi – Kihon uchikomi fumikomi tsuki

Zengo: Hugg framåt och bakåt
Shihogeri: Hugg i fyra riktningar
Haphogeri: Hugg i åtta riktningar

COPYRIGHT ©AiKiDoJuTaiDoKan 2013. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED BY Jutaidokan youtube facebook